Mål: M 13519-19

Avgörande

MÖD förlänger igångsättningstiden för en vindkraftsanläggning. Bolaget har bedömts ha haft giltiga skäl för sitt dröjsmål med att sätta igång verksamheten.