Mål: F 3224-20

Avgörande

MÖD har bedömt att en upplåtelse av ledningsrätt är möjlig inom kvartersmark trots att området inte är utpekat som u-område i gällande detaljplan.