Mål: M 2136-21

Avgörande

Efter att klaganden inkommit med uppgift om omtaxering har MÖD ändrat ett beslut om uttag av grundavgift vid uppehåll i hämtning av hushållssopor.