Mål: M 4142-20

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit ett överklagande av Kemikalieinspektionens beslut om ändring av ett produktgodkännande för en biocidproduktfamilj avseende det verksamma ämnet kreosot. De villkor Kemikalieinspektionen bestämt har haft stöd i EU:s biocidförordning.