Mål: P 13867-20

MÖD 2021:17

Vägledande avgörande

MÖD har bedömt att ett "torn", där golvytan visserligen varit begränsad på grund av en öppning ned till våningen under, ändå ska bedömas som en våning. Byggnaden består därför av tre våningar vilket strider mot detaljplanen. Nämndens beslut om avslag på bygglovsansökan står därmed fast.