Mål: P 6438-20

Avgörande

Bygglov för utvändig ändring. MÖD har fastställt en byggnadsnämnds beslut att avslå ansökan om ommålning av ett bostadshus eftersom åtgärden strider mot anpassningskravet i PBL.