Mål: M 9842-20

Avgörande

Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel. MÖD har ansett att sökanden måste ha varit medveten om regleringens påverkan på marken vid förvärvet av fastigheten. Någon ytterligare ersättning än den MMD redan medgett har därför inte varit aktuellt.