Mål: P 2169-20

Avgörande

Planavgift. MÖD har ansett att ett tidigare avgiftsuttag från annan ägare av fastigheten inte utgjort skäl för att upphäva nämndens taxeenliga debitering eller att sätta ned avgiften.