Mål: M 1767-20

Avgörande

Ersättning för oförutsedd skada enligt 31 kap. MB (kostnader för grundförstärkning av en byggnad) på grund av tillståndsgiven vattenbortledning för Götatunneln. MÖD har anslutit sig till MMD:s bedömning att bolaget inte har gjort övervägande sannolikt att anläggandet och driften av Götatunneln har påverkat eller skadat det s.k. Hertziahuset och har därför fastställt MMD:s dom.