Mål: F 3937-21

Avgörande

MÖD har i mål om förrättningskostnad gett partiellt PT och omedelbart i dom reducerat förrättningskostnaden med 3 000 kr, avseende en kostnad för rättelse, enligt yrkande i underrätten som Lantmäteriet inte bemött.