Mål: P 10498-20

Avgörande

MÖD har upphävt ett vitesföreläggande eftersom det inte uppfyllt de krav på precision och tydlighet som måste ställas på sådana förelägganden.