Mål: M 6672-20

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att sökandena inte lyckats visa att ett område kontinuerligt har ingått i en etablerad hemfridszon från tiden före den 1 juli 1975 och har bestämt en tomtplatsavgränsning med utgångspunkt i detta.