Mål: M 10075-19

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har med ändring av ett befintligt tillstånd bl.a. gett tillstånd till ökat bortledande av ytvatten för kylningsändamål, ökat utsläpp av uppvärmt kylvatten och att utföra ett nytt vattenintag. Mark- och miljödomstolen har också till skydd för fisk och andra organismer skärpt villkoret i det äldre tillståndet som reglerar tillåten strömningshastighet vid anordningar för intag av vatten och reglerar spaltvidden vid intagsgallret. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat domen huvudsakligen på så sätt att frågan om ytvattenbortledningens inverkan på fisk och andra organismer istället ska utredas under en prövotid.