Mål: M 1435-20

Avgörande

Eftersom varken länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen vid sina prövningar har haft tillgång till det överklagade beslutet har Mark- och miljööverdomstolen återförvisat målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.