Mål: M 8792-19

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har efter prövotid föreskrivit villkor om bland annat utsläpp till vatten av renat rökgaskondensat från ett kraftvärmeverk. Mark- och miljööverdomstolen har höjt begränsningsvärdet avseende ammonium i utsläppet för att möjliggöra ökad återvinning av permeat i kraftvärmeverket.