Mål: M 4447-20

Avgörande

I mål om förbud att släppa ut avloppsvatten har Mark- och miljööverdomstolen ansett att det inte har framkommit att avloppsanläggningen har sådana brister att ett förbud bör ges. Eftersom nämndens beslut om förbud mot utsläpp till anläggningen ansetts vara mer ingripande än nödvändigt har det upphävts