Mål: P 10951-19

Avgörande

Detaljplan för bostäder och verksamheter som möjliggör förtätning av befintligt bostadsområde. MÖD har till skillnad från MMD funnit att detaljplanen, efter av kommunen medgiven ändring, har utformats med skälig hänsyn till befintliga bebyggelseförhållanden och berörda enskilda intressen.