Mål: M 12135-19

Avgörande

Risken för att en verksamhet ska medföra olägenheter vid en närbelägen fastighet har bedömts vara inte enbart teoretisk eller helt obetydlig. Ägaren av fastigheten har därför ansetts ha klagorätt.