Mål: M 7243-20

Avgörande

MÖD har, till skillnad mot MMD, ansett att kommunens beslut om anvisat hämtningsställe för hushållsavfall var riktigt.