Mål: P 2387-20

Avgörande

Antagande av detaljplan. Detaljplanen innebar bl.a. att flerfamiljshus med fyra våningar skulle få upphöras 14 meter från tomtgränsen till en fritidsfastighet. MÖD har bedömt att insyn och skuggning på fritidsfastigheten medför betydande olägenhet och har upphävt detaljplanen.