Mål: M 10574-19

Avgörande

Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet och vattenverksamhet. MÖD har ändrat vissa villkor och föreskrifter. Bland annat fråga om tillståndstiden för vattenverksamheten och den ekonomiska säkerhetens storlek när en täktsjö ska bildas efter avslutad verksamhet.