Mål: P 11081-20

Avgörande

Byggsanktionsavgift. MÖD har satt ned avgiften efter att nämnden har justerat beräkningen med hänvisning till 1 kap. 7 § PBF.