Mål: M 2330-21

Avgörande

MÖD har, med hänvisning till brister i utredningen, undanröjt ett tillstånd för enskild avloppsanläggning och återförvisat ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.