Mål: M 9292-21

Avgörande

MÖD ändrat ett beslut om ersättning för rättegångskostnader i ett till MMD tidigare återförvisat mål.