Mål: M 9623-22

Avgörande

MÖD har bedömt att en mening i ett utsläppsvillkor varit otydlig och inkonsekvent i förhållande till villkoret i övrigt. MÖD har därför ändrat meningen på det sätt som bolaget yrkat samt Naturvårdsverket och länsstyrelsen medgett.