Mål: F 4186-19

MÖD 2022:29

Vägledande avgörande

Fastighetsbestämning. MÖD har upphävt underinstansernas avgöranden och återförvisat målet till lantmäterimyndigheten för fortsatt handläggning. MÖD kom fram till att ett skär, som utgör en egen fastighet, inte drar vatten till sig och att ett vattenområde därför ska bestämmas oberoende av detta skär.