Mål: M 11752-20

Avgörande

MÖD har fastställt ett föreläggande som syftar till att undersöka om det finns föroreningar i marken eller i grundvattnet som uppkommit som en följd av ett bolags drift av en transformatorstation på platsen.