Mål: P 12635-20

Avgörande

MÖD har vid en intresseavvägning funnit att det allmänna intresset av en detaljplan ska ges företräde framför ett enskilt intresse, och fastställt kommunens beslut att anta detaljplanen.