Mål: P 7791-21

MÖD 2022:05

Vägledande avgörande

MÖD har upphävt en detaljplan då det inte med tillräcklig tydlighet har kunnat utläsas ur stadsbyggnadsnämndens protokoll vilken plankarta som har antagits. Beslutet har ansetts strida mot 4 kap. 30 § PBL och 5 kap. 67 § kommunallagen.