Mål: P 2615-21

Avgörande

MÖD har bedömt att det inte finns förutsättningar att ge ett positivt förhandsbesked för fyra enbostadshus i ett skogsområde med hänsyn till att en flera hundra meter lång väg måste anläggas på brukningsvärd jordbruksmark för att en godtagbar anslutning till bostadshusen ska kunna ordnas.