Mål: P 10509-21

Avgörande

Sedan sökanden och nämnden presenterat nytt underlag i MÖD angående förutsättningarna att hantera avfall på en fastighet har MÖD upphävt mark- och miljödomstolens beslut att återförvisa ärendet till nämnden och fastställt beslutet om att ge bygglov