Mål: M 610-21

Avgörande

Tillstånd till gruppstation för vindkraft. MÖD har ändrat ett villkor om iskast och i övrigt fastställt mark- och miljödomstolens dom. MÖD har bl.a. prövat om verksamheten kommer i konflikt med förbud i artskyddsförordningen med hänsyn till tjäder och fladdermöss.