Mål: M 1050-20

Avgörande

I mål om fortsatt och utökad täktverksamhet med återvinning av massor och tillstånd till en deponi har MÖD avslagit ansökan om deponiverksamheten samt tidsbegränsat tillståndet för återvinningsverksamheten till 20 år.