Mål: F 12321-20

Avgörande

MÖD har avslagit överklagandet av en fastställd arbetsplan enligt minerallagen för undersökningsarbeten inom ett undersökningstillstånd.