Mål: M 6141-21

Avgörande

Sedan nya förhållanden inträtt efter det att länsstyrelsen avslagit ett bolags ansökan om auktorisation som bilskrotare och länsstyrelsen i MÖD angett en ny inställning har MÖD undanröjt länsstyrelsens beslut och återförvisat ärendet dit för fortsatt handläggning.