Mål: M 7413-21

Avgörande

I ett mål om tomtplatsbestämning har MÖD funnit det utrett att området mellan fritidshusen och stranden alltsedan tiden före 1975 har använts och fortfarande används som etablerad tomt. MÖD har därför bestämt tomtplatsen med utgångspunkt i detta.