Mål: M 13654-21

Avgörande

Länsstyrelsen har förelagt en person att ta bort en husbåt som stadigvarande placerats i en mindre sjö och förordnat att åtgärden ska vara utförd senast två månader efter beslutsdatum. MÖD har bedömt att det är oklart när en tidsfrist utformad på det sättet löper ut om föreläggandet prövas av högre instans och därför gjort den ändringen att föreläggandet ska gälla när det fått laga kraft.