Mål: F 11759-21

Avgörande

Mål om klander av stämmobeslut. MÖD har bedömt att ett beslut att inte häva ett avtal med kommunen om övertagande av va-anläggning varken stridit mot lag eller stadgar eller tillkommit i ej behörig ordning. Klandertalan har därför lämnats utan bifall.