Mål: M 9523-21

Avgörande

MÖD har ansett att anordnande av en ridanläggning, bl.a. genom tillförsel av 320 000 ton schaktmassor på icke-förorenad mark, är tillståndspliktig då verksamheten innebär mer än ringa risk för förorening.