Mål: F 2034-21

Avgörande

MÖD har godtagit ansökt fastighetsreglering m.m. i syfte att bilda en s.k. kombinationsfastighet delvis inom strandskyddat område och avslagit länsstyrelsens överklagande.