Mål: M 3388-22

Avgörande

MÖD har bedömt att vissa brister i en avloppsanläggning innebär risk för att avloppsvatten släpps ut utan att genomgå tillräcklig rening. Ett förbud mot utsläpp har inte ansetts mer ingripande än vad som behövs.