Mål: P 6023-21

Avgörande

Rivningslov som sökts i efterhand. Byggnaderna låg i en kulturhistoriskt intressant miljö. Mot bakgrund av den utredning som sökanden presenterat har det dock inte framkommit tillräckliga skäl att neka rivningslov med hänsyn till byggnadernas bevarandevärde enligt 9:34 PBL.