Mål: P 12113-21

Avgörande

Ansökan om bygglov för garage som strider mot detaljplanen avseende minsta avstånd till gräns mot granntomt. Eftersom det i kvarteret har förekommit en systematisk dispensgivning för åtgärder av samma slag har garagets placering en meter från gränsen betraktats som en liten avvikelse från planen.