Mål: F 1363-21

Avgörande

Parterna har enats om en viss tomträttsavgäld och MÖD har efter gemensamt yrkande från parterna fastställt tomträttsavgälden i enlighet med vad som yrkats.