Mål: M 11168-21

Avgörande

Tillstånd till gruppstation för vindkraft. MÖD har, till skillnad mot underinstanserna, bedömt att kulturmiljön vid riksintresset Siggebohyttans bergsmansgård inte kommer att påtagligt skadas av att ytterligare några vindkraftverk syns från gården.