Mål: M 13409-21

Avgörande

MÖD har, på yrkande av verksamhetsutövaren och efter medgivande av länsstyrelsen, ändrat ett slutligt villkor för buller.