Mål: F 6164-21

Avgörande

MÖD har funnit att det inte är visat att avtal om fast pris avseende förrättningskostnader har ingåtts och vidare inte visat att lantmäterimyndigheten brustit i sin serviceskyldighet. MÖD har därför, till skillnad från MMD, fastställt lantmäterimyndighetens debiteringsbeslut.