Mål: F 9490-21

Avgörande

MÖD har avslagit ett överklagande angående en anläggningsförrättning. Den huvudsakliga frågan var om väsentlighetsvillkoret enligt 5 § anläggningslagen var uppfyllt för berörda fastigheter. Det som framkommit i målet i MÖD motiverade inte att MMD:s dom ändrades.