Mål: P 2481-21

Avgörande

MÖD har bedömt att det funnits förutsättningar att ge marklov för schaktning i syfte att möjliggöra parkeringsplats för personbil.