Mål: P 2503-22

Avgörande

MÖD har bedömt att de handlingar som legat till grund för bygglovsbeslutet varit otydliga ifråga om en byggnads placering. Detta har medfört att även bygglovsbeslutet blivit otydligt. MÖD har därför upphävt bygglovsbeslutet och återförvisat till nämnden för fortsatt handläggning.